3B

Czy znasz podstawowe słownictwo i wyrażenia w języku niemieckim?